top of page

Podpořené projekty o Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost 2014-2020

OPPIK – PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - ELEKTROMOBILITA
Projekt: "Pořízení elektromobilu a dobíjecí staníce pro firmu Čemus - CZ, spol. s r.o" (CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022055) 
Realizace: 2020-2021
Projekt se zaměřuje na oblast elektromobility v rámci širší nízkouhlíkové strategie firmy Čemus, která se zabývá realizací lékárenských interiérů a poradenstvím v rámci zlepšování lékárenských služeb po celé zemi. Vzhledem k vysoké četnosti výjezdů za klienty ve všech částech ČR dojde k pořízení jednoho elektromobilu a dobíjecí stanice v rámci areálu firmy, které nahradí dva současné běžné automobily. Elektromobily budou využívány ke snížení emisí v rámci služebních cest.
Projekt je spolufinancován z Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétně programu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita (výzva V). Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.
Způsobilé výdaje: 1 198 478,- Kč s dotací ve výši 359 543,40,- Kč
Výsledkem projektu je přispění k vyšší konkurenceschopnosti, atraktivity společnosti, snížení provozních nákladů a redukce emisí společnosti, která vyústí v ekologičtější provoz a nižší dopad aktivit společnosti na životní prostředí.

 

CZ_RZ_B_C.png
IMG_2818.JPG
bottom of page